Går spelbolagen bättre under 2020?


Av vad man kunnat utläsa från en del aktörer på marknaden så kan casino och betting marknaden komma att bli en lysande bransch för 2020. Detta beror självfallet på corona krisen som sköljer över världen.

I takt med att människor spenderar mer tid i hemmet och ej nyttjar kapitalet till resor eller utekvällar, kan det självfallet vara bidragande till att denna form av näring som iGaming innebär tar starkare positioner på marknaden. Det är även väl känt att kriser brukar kunna få människor att tendera öka sitt spelande, godisinköp samt alkoholförtäring. Även detta skall ses som bidragande orsaker.

I Spelbolaget Betsson AB delårsrapport april - juni 2020 står att läsa att kasinointäkterna ökade med 40% under just denna perioden. Man kan nog dra en slutsats i att corona krisen varit starkt bidragande till denna markanta ökning. Koncernens intäkter uppgick till 1 532,8 (1 277,7) mkr, en ökning med 20%, varav 12% organisk tillväxt.

Vi har säkerligen flera fina rapporter att vänta av denna typ hos fler spelbolag i Sverige och internationellt.

Kommentarer